Tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nội dung sau

+ Thanh toán tiền mặt tại quầy lễ tân khách sạn.

+ Với khách hàng có lấy Hoá Đơn Đỏ:

Chủ tài khoản: công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoà Nam

Số TK: 2200201309813

Tại: NHNN và PTNT Hà Tây.

+ Với khách hàng không lấy hoá đơn đỏ:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Dung

Số TK: 698669999

Tại Ngân  Hàng VIB – Chi Nhánh Ứng Hoà.