Hợp đồng không được hủy kể từ ngày ký. Phí phạt hủy trong trường hợp 1 trong 2 bên đơn phương hủy hợp đồng là 50% tổng giá trị hợp đồng.

Đối với bữa ăn, các thông báo hủy dưới 6 suất ăn phải được gửi tới khách sạn trước 01 ngày so với ngày khách tới. Nếu khách thông báo muộn hoặc hủy số lượng quá quy định sẽ bị tính 50% tổng giá trị bị hủy; Ngày diễn ra tiệc nếu hủy sẽ bị tính 100% tổng giá trị bị hủy, bao gồm phí dịch vụ và thuế VAT.